Olli Kohonen
vasemmisto logo
31.03.2021

Sote-uudistus tarvitaan ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen pienentämiseksi

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto kannattaa soteuudistusta ja hyvinvointialueita, jotka vastaavat kaikkien sotepalveluiden ja palo- ja pelastustoimen järjestämisestä. Näin voidaan parhaiten turvata palveluiden jatkuvuus väestön ikääntyessä ja hoidon tarpeen lisääntyessä.

Tavoitteena uudistuksessa on hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen, nopeampi pääsy peruspalveluihin, kustannustehokkuus, ammattitaitoisen työvoiman saaminen sekä toimivat ja oikea-aikaiset palvelupolut peruspalveluista erikoissairaanhoitoon – siis esimerkiksi lonkkaleikkauksessa saumattomasti kotoa kotiin. On erittäin tärkeää, että julkiset palvelut ovat soteuudistuksen perusta.

Keskeistä on huomata, että terveys- ja hyvinvointikeskuksien kiireettömään hoitoon on nyt liian pitkät jonot. Esimerkiksi Oulussa Kontinkankaalla jono oli helmikuussa lääkärille ja hoitajalle jopa 42 päivää Ouka.fi-sivuston mukaan. Soteuudistuksessa terveyskeskusta nimitetään sotekeskukseksi ja siihen kootaan paljon eri sotepalveluita. Hallitus on luvannut tuoda eduskuntaan esityksen, jonka myötä sotekeskuksen kiireettömään hoitoon pitää päästä seitsemässä päivässä. Tämä olisi erittäin tarpeellinen uudistus.

Vasemmistopiirin mukaan myös matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja lyhytterapioita pitää jatkossa tarjota yhä enemmän tulevissa sotekeskuksissa. Mielenterveyspalveluiden järjestämissä on ollut paljon ongelmia nykysysteemissä. Jonot ovat kohtuuttoman pitkiä jopa lasten ja nuorten palveluissa. Tämä on aiheuttanut valtavaa huolta perheissä ja paineita päivystykseen.

Sosiaalipalvelut kuten lastensuojelu ja aikuissosiaalityö ovat merkittävä osa soteuudistuksesta. Vanhuspalvelut kiinnittyvät soteuudistuksessa yhä enemmän terveyspalveluihin ja muihin kotiin annettaviin palveluihin. Isompi järjestämisalue mahdollistaa muun muassa sen, että hyvinvointialueen sisällä vanhukset voivat siirtyä joustavasti kunnasta toiseen esimerkiksi omaisten luokse palveluketjun katkeamatta.

Ennaltaehkäisevä työ ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat jatkossa sekä kuntien että hyvinvointialueiden tehtäviä ja siinä tarvitaan tiivistä yhteistyötä. Sitä tarvitaan myös varhaiskasvatuksen, koulujen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä. Yhdyspintoja soteen syntyy myös asumispalveluissa ja työllisyyspalveluissa.

Soteuudistuksen kohtalo ratkeaa eduskunnassa juhannukseen mennessä. Sitä ennen pitää ratkaista uudistuksen rahoitus koko Pohjois-Suomen osalta ja siihen tarvitaan vahvaa edunvalvontaa.

Pohjois-Pohjanmaalla soteuudistuksen valmistelu on aloitettu jo viime syksynä rakennehankkeen lisäksi sotekeskusten palvelujen kehittämisohjelmilla. On syytä huomata, että valmistelu on edennyt sekä suppeassa että laajassa poliittisessa ohjausryhmässä yksimielisesti. Vasemmistopiiri pitää alueellisen valmistelun ripeää etenemistä erittäin tärkeänä.

Kunnille jää soteuudistuksen toteutuessa edelleen tärkeitä tehtäviä, kuten varhaiskasvatus, koulutus, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä elinvoima- ja työllisyyspalvelut. Nämä kaikki ovat samalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja tämä pitäisi olla kaikessa toiminnassa ohjenuorana. Kunnille jää rahoitus näiden tehtävien hoitoon. Soten rahoittaa uudistuksessa valtio.

Olli Kohonen
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja
Sairaanhoitaja
Oulu

Anne Huotari
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja
PoPsoten suppean ohjausryhmän jäsen
Oulu

(Julkaistu myös Kalevassa 31.3.2021)

Takaisin etusivulle