Olli Kohonen
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
02.06.2021

Ei mikään hallintohimmeli

Suomen harmaantuminen on fakta, jonka näkee esimerkiksi aluekehityksen tutkimiseen erikoistuneen MDI:n tuoreessa esityksessä. Siinä käytetyn väestöennusteen perusuralla esimerkiksi alle 15-vuotiaiden määrä vähenee Suomessa 124 000 ihmisellä, kun yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa jopa neljännesmiljoonalla vuoteen 2040 asti.

Kuten tunnettua, varsinkin elämän loppupäässä tarvitaan erityisen paljon sosiaali- ja terveyspalveluita. Väestön ikääntyessä tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja. Niitä edistetään osaltaan Tulevaisuuden sote-keskusohjelmassa ympäri maan. Nyt onneksi eteenpäin menevän sote-uudistuksen myötä sote-keskuksiin kerätään yhteen paikkaan erilaisia palveluita perusterveydenhuollosta, sosiaalityöstä, mielenterveyshoidosta kuin monesta muustakin sote-sektorin duunista.

Raja-aitoja rikotaan, synergiaetuja haetaan ja moniammatillinen osaaminen pääsee kunniaansa. Juuri tätä sote-uudistus tarkoittaa, eivätkä opposition välikysymyskeskustelussa maalaamat uhkakuvat tule vastaamaan totuutta. Yhteistyön kautta saavutetaan edistystä niin inhimillisesti kuin säästöjen muodossa, koska tällainen toimintamalli mahdollistaa ongelmien ennaltaehkäisyä ja vähintään estää niiden vaikeutumista.

Satakunnassa ollaan asian suhteen kehityksen etulinjassa. Poriin kaavaillaan sote- ja gerokeskus Himmeliä, jossa yhteen paikkaan yhdistetään niin julkisen sektorin palveluita kuin myös yritysten, yhdistysten ja seurakunnan toimintaa. Himmelissä edistettäisiin osaltaan myös sote-alan koulutusta. Uusi suuntaus vastaa myös tavallisten porilaisten tilan kehittämisestä esittämiä ideoita yhteisölliseen suuntaan esimerkiksi ehkäisemään yksinäisyyttä.

Olen erittäin innostunut tästä toimintamallista. Himmelissä on mukana kaikille avoimia palveluita esimerkiksi kohtaamispaikkana, kulttuurin ja liikunnan mahdollistajana tai yritysten tarjoamina ravintola- tai jalkahoitopalveluina, mutta myös ”tiukkaa” sotea, jossa saadaan ihmisen tilannetta parempaan suuntaan yhden luukun periaatteella. Himmelin uskotaan tuovan Porissa mukanaan myös miljoonaluokan toiminnallisia säästöjä, joskin tarvittava tila on peruskorjattava ensin.

Vastaavanlaista tarvitaan muuallekin. Olen esimerkiksi Oulussa valmis kehittämään useamman tällaisen ”himmelin”. Jos tiloja niitä varten haetaan, eräs vaihtoehto voisi olla Kontinkankaalla olevat tällä hetkellä olevat OSAO:n tilat, vaikka tokikin vasta remontoitu hyvinvointikeskus on aivan vieressä ja ajatus vaatii siksi(kin) jatkojalostamista. Lähellä joka tapauksessa olisi myös yliopistosairaalan huippuosaaminen.

OSAO:n vuoteen 2030 ulottuva suunnitelma kun on keskittää kanta-Oulun alueella olevaa ammatillinen koulutusta Kaukovainiolle noin kilometrin päähän. Asia on edennyt poliittisessa päätöksenteossa yksimielisesti. Taustalla tässäkin on ikäluokkien pieneminen ja digitalisaatio. Opiskelijat eivät ole enää niin sidottuja paikkaan ja aikaan.

Porilainen Himmeli kertoo siis konkreettisesti siitä, mitä sote-uudistus voi hyvinkin tuoda mukanaan. Julkista keskustelua hallitsevan hallintohimmelipuheen sijasta nyt satsataan ihmisten ongelmien järkeviin ja johdonmukaisiin ratkaisemiseen.

Takaisin etusivulle

Uusimmat blogikirjoitukset

14.02.2024

Valtuustoaloite: Ouluun Porin mallin mukaiset ”Maksa mitä haluat” -päivät kulttuuri- ja liikuntapalveluihin

19.01.2024

Li Andersson Suomen presidentiksi

09.12.2023

Myös hyvinvointialueiden tulevaisuudelle on vaihtoehtoja